Вече 24 години курсовете по английски език за деца, организирани от Британско – Български Информационен и Езиков Център, се радват на особена популярност. Повече от 200 ученика идват всяка година в нашия Център, за да изучават английски език по приятен и увлекателен начин.

Нашите курсове са предназначени за деца на възраст от 5 до 16 години. При формиране на групите се ръководим от възрастта на детето и нивото му на владеене на английски език.

курсове по английски

Защо да изберете ББИЕ Център за вашето дете?

  • Всички наши учители са квалифицирани преподаватели по английски език и имат опит в работа с деца.
  • Малкият брой на децата в групите прави възможен индивидуалния подход към всяко от тях.
  • Ние внимателно проследяваме напредъка на вашето дете и поддържаме тясна връзка с вас на всеки етап от обучението.
  • Част от нашата програма е подготовката за явяване на международно – признати тестове и изпити – Starters/Movers/Flyers Cambridge Tests, First Certificate in English, Certificate in Advanced English, Certificate of Proficiency in English.
  • В нашите часове децата не само изучават английски език, но и се запознават с културата и традициите на Великобритания.
  • Част от нашата учебна програма са музикалните часове. Чрез стихове и песни децата подобряват призношението и интонацията си.
  • Ние организираме тържества за Коледа и за края на учебната година. Вярваме, че по този начин изграждаме в децата чувство за принадлежност към нашата институция, а също така и им даваме възможност да покажат пред своите близки и приятели какво сме постигнали

Учебна 2020 – 2021 г.

Целогодшни курсове за деца и ученици от 5 до 18 години.

Английски език за 5-годишни деца

Занятията се провеждат по методика съобразена с когнитивните способности и развитие на децата и включват много песни, стихчета, истории, танци,

Junior Pre-School

Занятията в ниво Junior Pre-School се провеждат по методика съобразена с когнитивните способности и развитие на децата и включват много

Ниво Junior One

Учебната програма в ниво Junior One продължава, разширява и надгражда лексикалния и граматичен материал от предучилищна възраст, като същевременно усъвършенства

Junior Two

Учебната програма в ниво Junior Two разширява и надгражда езиковите умения от предходното ниво, като ги води към усвояване на

Junior Three

Учебната програма в ниво Junior Three затвърждава, разширява и надгражда езиковите умения от предходното ниво, като се повишава интереса на

Junior Four

Учебната програма в ниво Junior Four затвърждава, разширява и надгражда езиковите умения от предходното ниво, като насърчава учениците към употреба

Senior Pre-Intermediate

Учебната прорама в ниво Senior Pre-Intermediate осъществява плавния преход от детското обучение (Juniors) към тийнейджърското и гимназиално обучение (Seniors). Тук

Intermediate

Ниво Senior Intermediate или ниво за средно напреднали е изключително важно, тъй като в него се завършва цикъла на основната

Senior Pre-FCE

Както името на нивото подсказва, това е предсертификатно ниво, което осъществява плавен преход между ниво Senior Intermediate (B1) и нивото,