ТРАДИЦИЯТА НА БИ БИ СИ В СЪЧЕТАНИЕ С ВИСОКИЯ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

  • Акцент върху говорната комуникация – курсистите са стимулирани да използват английски език през цялото време
  • Реални резултати при покриване на едно ниво без скрити рекламни трикове за броя часове
  • Допълнителни безплатни онлайн материали
  • Тематични вечери, посветени на англоговорящите страни, техните обичаи и култура
  • Сертификат за преминато ниво
  • Безплатно ползване на библиотека с адаптирани и оригинални заглавия само за нашите курсисти

Курсове по общ английски

  *Цената включва: текущи консултации с преподавателите, сертификат за завършен курс, членство към библиотеката; материали за допълнителна подготовка; безплатна консултация

Курс по разговорен английски Онлайн

*Цената включва:  интерактивни мултимедийни продукти; сертификат за завършен курс,   Курсът по разговорен английски език е предназначен за обучаващи се,

Индивидуално обучение

Индивидуалното обучение е съобразено с потребностите на обучаемите и с тяхното индивидуално темпо на усвояване на материала. Индивидуалните занятия са

Корпоративно обучение

Корпоративното обучение се провежда по месторабота във време удобно за обучаемите. Видът и продължителността на курса се определят от потребностите

Презентационни умения на английски език

Курсът е с практическа насоченост и е предназначен за онези, на които се налага да правят презентации на английски език.