ТРАДИЦИЯТА НА БИ БИ СИ В СЪЧЕТАНИЕ С ВИСОКИЯ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

  • Акцент върху говорната комуникация – курсистите са стимулирани да използват английски език през цялото време
  • Реални резултати при покриване на едно ниво без скрити рекламни трикове за броя часове
  • Допълнителни безплатни онлайн материали
  • Тематични вечери, посветени на англоговорящите страни, техните обичаи и култура
  • Сертификат за преминато ниво
  • Безплатно ползване на библиотека с адаптирани и оригинални заглавия само за нашите курсисти

Курсове по общ английски

*Цената включва: текущи консултации с преподавателите, сертификат за завършен курс, членство към библиотеката; ползване на интерактивни мултимедийни продукти; материали за

Курс по разговорен английски

*Цената включва: пакет учебни материали; интерактивни мултимедийни продукти; сертификат за завършен курс, членство към библиотеката;   Курсът по разговорен английски

Индивидуално обучение

Възползвайте се от нашето предложение за индивидуално обучение на достъпна цена: всеки учебен модул включва диагностициране на типичните грешки и