ТРАДИЦИЯТА НА БИ БИ СИ В СЪЧЕТАНИЕ С ВИСОКИЯ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

  • Акцент върху говорната комуникация – курсистите са стимулирани да използват английски език през цялото време
  • Реални резултати при покриване на едно ниво без скрити рекламни трикове за броя часове
  • Допълнителни безплатни онлайн материали
  • Тематични вечери, посветени на англоговорящите страни, техните обичаи и култура
  • Сертификат за преминато ниво
  • Безплатно ползване на библиотека с адаптирани и оригинални заглавия само за нашите курсисти

Курс по разговорен английски

*Цената включва:  интерактивни мултимедийни продукти; сертификат за завършен курс,   Курсът по разговорен английски език е предназначен за обучаващи се,

Курсове по общ английски

  *Цената включва: текущи консултации с преподавателите, сертификат за завършен курс, членство към библиотеката; материали за допълнителна подготовка; безплатна консултация