ТРАДИЦИЯТА НА БИ БИ СИ В СЪЧЕТАНИЕ С ВИСОКИЯ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

  • Акцент върху говорната комуникация – курсистите са стимулирани да използват английски език през цялото време
  • Реални резултати при покриване на едно ниво без скрити рекламни трикове за броя часове
  • Допълнителни безплатни онлайн материали
  • Тематични вечери, посветени на англоговорящите страни, техните обичаи и култура
  • Сертификат за преминато ниво
  • Безплатно ползване на библиотека с адаптирани и оригинални заглавия само за нашите курсисти

Курсове по общ английски

Програма: A1 – вторник и четвъртък 18:30-21:15ч., Начало-19.03.2019 ; А2 – вторник и четвъртък 18:30-21:15ч., Начало-12.03.2019 ; В1 – понеделник

Курс по разговорен английски

*Цената включва: пакет учебни материали; интерактивни мултимедийни продукти; сертификат за завършен курс, членство към библиотеката;   Курсът по разговорен английски

Индивидуално обучение

Индивидуалното обучение е съобразено с потребностите на обучаемите и с тяхното индивидуално темпо на усвояване на материала. Индивидуалните занятия са

Презентационни умения на английски език

Курсът е с практическа насоченост и е предназначен за онези, на които се налага да правят презентации на английски език.