Senior FCE

НИВА:
В2.2 според Европейската езикова рамка

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:

Октомври - Юни

ЦЕНА:

Курс - 1908 лв.
Учебник - 80 лв.

Наред с развитието на езиковите компетенции, курсът се фокусира върху изграждането на умения и изработването на стратегии, насочени към конкретните задачи на изпита FCE for Schools и изпълнението им за определено време. Развиват се всички езикови умения според формата на изпита. При четенето с разбиране започват да се развиват умения за функционално четене и интерпретативни умения; слушането с разбиране включва по-дълги откъси, които изискват концентрирано слушане с цел извличане на конкретна информация; при писането, за първи път се изработват умения за писане на аргументативно есе и други жанрове (писмо, ревю, статия), като се диференцира между официален и неофициален стил; при подготовката за устната част курсистите се запознават със стратегии за представянето на информацията ясно и в логическа последователност, като използват фрази за изразяване на сигурност, вероятност и предположение. Работи се и върху способносттите за ефективна комуникация с партньор, убеждаваща комуникация, умения за водене на преговори и достигане на заключително решение.

Учебната програма предвижда един пробен тест FCE в реално време.

След завършване на нивото курсистите биха могли да се явят на изпит за сертификат на Кеймбридж FCE for Schools – First Certificate of English (В2).

Продължавайки да използвате сайта, приемате използването на "бисквитки". повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close