КУРС ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТА IELTS

Ако вече сте се явявали на изпита и не сте доволни от някои от резултатите, ако искате да подобрите представянето си в отделен компонент на изпита IELTS или ако имате нужда от цялостна подготовка – нашият курс е точно за вас.

Курсът дава възможност на кандидатите да развият и подобрят всички умения – четене, писане, говорене и слушане, както и да усвоят специфичните стратегии, необходими за успешното полагане на този изпит.

Курсът се води от висококвалифицирани преподаватели – филолози с богат опит в подготовката за изпита IELTS.

По време на курса кандидатите ще имат възможност да направят два пробни изпита и да бъдат оценени по реални критерии.

Курсът е насочен към изпитните дати за месеците май и юни.

Необходимото ниво на кандидатите е В2 – С1

Подготвителен модул за изпитите на Кеймбридж KET, PET

*Цената включва: учебните материали, два примерни изпита в реално време; Повече информация за организацията и провеждането на изпитите на Кеймбридж

Подготвителен модул за изпитите на Кеймбридж CAE и CPE

*Цената включва: учебните материали, два примерни изпита в реално време, подготвка за устната част с квалифицирани преподаватели; Повече информация за

Подготвителен модул за изпитите на Кеймбридж FCE

*Цената включва: учебните материали, два примерни изпита в реално време; Повече информация за организацията и провеждането на изпитите на Кеймбридж

Подготовителен модул за изпита IELTS

В цената са включени необходимите учебни материали, два примерни изпита в реално време, безплатно подаване на пакета необходими документи в