Erasmus+
eu

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

Проект „Повишаване на качеството на преподаване на английски език на възрастни чрез въвеждане на нови информационни и комуникационни технологии и оптимизиране на академичния мениджмънт” (№ 2015-1-BG01-KA104-013963), финансиран по програма „Еразъм+” на ЕС, КД 1, Образователна мобилност за обучители в сферата на образованието за възрастни.

Начало на проекта: 01.06.2015
Край на проекта: 31.05.2017

НАЧАЛО

През 2015 година екипът на БРИТАНСКО-БЪЛГАРСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН И ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР реши да кандидатства за финансиране по програма „Еразъм+”, Ключова дейност…

УЧАСТНИЦИ И МОБИЛНОСТИ

Стефка Апостолова и Ваня Якова посетиха курса ”Introduction to Using New Technology in the Classroom в BELL – Кеймбридж, Великобритания (www.bellenglish.com), от…

ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

На 09.11.2015 в ББИЕ Център се проведе вътрешен семинар и уъркшоп на тема “Using New Technology in the English Language ClassroomSome Useful Hints, на който…

ПУБЛИКАЦИИ

Публикация в сайта actualno.com (18.05.2017)…
Публикация в сайта на Българската Асоциация за Качествени Езикови Услуги ОПТИМА…

ПОЛЕЗНИ УЕБСАЙТОВЕ

Creating picturebooks, stories and poetry

Posters, presentations, infographics

Screen-recording tools