Нива в BBILCentre UCLES изпити и тестове CEF IELTS
Курсове за възрастни Starters Movers Flyers PET FCE CAE CPE
Senior CPE
(16-18 год.)
C2 7.5 – 9.0
Senior CAE Plus
(15-16 год.)
C1 C1.2
Senior CAE
(14-15 год.)
C1.1 6.5 – 7.0
Senior FCE
(13-14 год.)
B2 5.5 – 6.0
Senior Pre – FCE
(12-13 год.)
Senior Upper
(седмокласници)
B1-B2 4.5 – 5.0
Senior Intermedaite
(11-12 год.)
B1
Junior Four
(10-11 год.)
Senior Pre-Intermediate
(13-15 год.)
A2 3.5 – 4.0
Junior Three
(9-10 год.)
A1 A1.3
Junior Two
(8-9 год.)
A1.2
Junior One
(7-8 год.)
A1.1
Junior Pre – School
(5-6 год.)

Легенда:

UCLES Изпитен синдикат на университета в Кеймбридж
ALTE Асоциация на тестуващите организации в Европа
CEF Общо-европейска езикова рамка
IELTS Международна система за тестуване на английски език
TOEFL Test of English as a Foreign Language
FCE Първи сертификат – First Certificate in English
CAE Втори сертификат – Certificate in Advanced English
CPE Трети сертификат – Certificate of Proficiency in English