Вече 8-ма година продължава успешното сътрудничество между Британско-Български Информационен и Езиков Център и Националната Гимназия за Древни Езици и Култура в обучението по английски език.  Часовете се провеждат в делнични дни, след края на учебните занятия, от 14:30- 16:00 ч., на място, в класните стаи на училището.

Обучаемите покриват едно ниво по Общоевропейската Езикова Рамка в рамките на 100 учебни часа. Курсовете продължават през цялата учебна година – от месец Ноември до месец Юни.

Преди началото на курсовете учениците преминават входящ тест за определяне на езиковото ниво, след което се класират по групи в нива от А1 (начинаещи) до С1 (напреднали). Обучението се осъществява в групи с максимален брой от 15 деца. В края на обучението, учениците получават сертификат за завършено ниво, като е необходимо да имат минимално присъствие от 70% и успеваемост 60%. Успеваемостта се формира на базата на текущите тестове и финален тест, както и от впечатленията от работата в часовете и оценките от устните изпитвания, писмените задания и творческите проекти през учебната година.

Нашите квалифицирани преподаватели работят с внимание, много любов и търпение с децата и успехите, които сме постигнали през тези години сами говорят за това. Всяка учебна година десетки ученици от НГДЕК се подготвят и явяват на изпитите на университета Кеймбридж и се представят изключително успешно!

Обучение 8-ми – 12-ти клас в НГДЕК

В гимназиалния етап на подготовката по английски се предлагат всички нива от А1 до С1 като нивата В2.2 и С1

ОБУЧЕНИЕ 5-ти – 7-ми клас в НГДЕК

Учебните прорами в нива Senior А1-В2 осъществяват плавния преход от детското обучение (Juniors) към тийнейджърското и гимназиално обучение (Seniors). Тук