Нива в BBILCentre UCLES изпити и тестове Нива по ALTE CEF IELTS
резултат
Курсове за възрастни KET PET FCE CAE CPE
Proficiency
New Proficiency Gold, Longman
5 C2
(Mastery)
7.5 – 9.0
Advanced
Cutting Edge, Longman Clockwise, Oxford
4 C1
(Effective proficiency)
6.5 – 7.0
Upper
Intermediate Cutting Edge, Longman Clockwise, Oxford
3 B2
Vantage
5.5 – 6.0
Intermediate
Cutting Edge, Longman Clockwise, Oxford
2 B1
Threshold
4.5 – 5.0
Pre-Intermediate
Cutting Edge, Longman Clockwise, Oxford
1 A2
Waystage
3.5 – 4.0
Elementary
Cutting Edge, Longman Compact, Longman
Starter
Cutting Edge, Longman
A1
Breakthrough

Легенда:

UCLES Изпитен синдикат на университета в Кеймбридж
ALTE Асоциация на тестуващите организации в Европа
CEF Общо-европейска езикова рамка
IELTS Международна система за тестуване на английски език
TOEFL Test of English as a Foreign Language
FCE Първи сертификат – First Certificate in English
CAE Втори сертификат – Certificate in Advanced English
CPE Трети сертификат – Certificate of Proficiency in English
Level A1 Breakthrough Разбирате думи и изрази, отнасящи се до ситуации, които познавате добре. Можете да се включите в разговор, ако другият човек говори бавно и повтаря.
Level A2 Waystage Разбирате изречения с позната тематика, ако съдържат често използвани думи. Можете да общувате по общи и несложни теми.
Level B1 Threhold Използвате езика ефективно и спонтанно в различни ситуации. Възможно е да възникнат проблеми в общуването, ако темата не ви е добре позната.
Level B2 Vantage Можете да се включите в разговори спонтанно и да говорите гладко. Възможно е да имате пропуски при общуване в по – сложни ситуации.
Level C1 Effective proficiency Разбирате обширни изложения. Можете да се изразявате правилно и гладко, да пояснявате и аргументирате мнения. Рядко допускате несъществени грешки.
Level C2 Mastery Разбирате всякакъв говорим език без затруднения. Можете да се включите във всякакъв разговор без да полагате усилия.