Senior Intermediate

НИВА:
B1 според Европейската езикова рамка

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:

Октомври - Юни

ЦЕНА:

Курс - 1740 лв.
Учебник - 80 лв.

Ниво Senior Intermediate или ниво за средно напреднали е изключително важно, тъй като в него се завършва цикъла на основната граматика в английския език. В това ниво учениците затвърждават знанията си от предходните нива и надграждат речниковия си запас с по-сложна лексика и словосъчетания, преразказват средно дълги текстове, като изразяват мнение по познати теми, пишат свързани текстове с обособени параграфи, работят самостоятелно по разнообразни проекти и ги представят, като по този начин развиват своите творчески и презентационни умения. За първи път учениците се научават съзнателно да анализират граматични структури, както и да използват различни стратегии за учене. Комуникативните умения се развиват до степен, която позволява изразяването на мнение по по-широк кръг от ежедневни теми и ситуации, както и разговори за света в миналото, днес и в бъдеще. Затвърждават се уменията за самооценка и осъзната самоподготовка.
В това езиково ниво учениците се запознават със съдържанието и формата на изпита на Кеймбридж РET for Schools ( Preliminary English Test).

Учебната програма предвижда един пробен тест за ниво PEТ for Schools в реално време.

След завършване на нивото учениците биха могли да се явят на изпит PET for Schools на Кеймбридж (B1- Intermediate).

Продължавайки да използвате сайта, приемате използването на "бисквитки". повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close