УЧАСТНИЦИ И МОБИЛНОСТИ

Стефка Апостолова и Ваня Якова посетиха курса ”Introduction to Using New Technology in the Classroom в BELL – Кеймбридж, Великобритания (www.bellenglish.com), от 26.07.2015 до 08.08.2015. Курсът има практическа насоченост и акцентира върху такива области на информационните и комуникационни технологии като тяхното използване в образователен контекст, работа с интернет-платформи (Moodle) и разнообразни мобилни приложения, работа с интерактивни дъски, разработване на уеб-страници с помощта на HTML и JavaScript, разработване на собствени уеб-сайтове и материали за използване в обучението по английски език, структуриране на уеб-базирани уроци, осъществяване на онлайн проекти и създаване на електронни портфолиа, проследяване на прогреса при овладяването на учебния материал и тестуване с помощта на информационните технологии и др.

Г-жа Якова споделя: „Курсът беше насочен към употребата на новите технологии в чуждоезиковото обучение. Практическата му насоченост беше към запознаването с различни видове софтуер, които могат да се използват за подготовка на материали за обучението както в клас, така и извънкласно от преподавателя или самите обучаеми. Също така, бяха представени приложения, подходящи за таблети и смартфони/айфони, които обучаемите биха могли да използват за допълнителна работа и подготовка.“

А г-жа Апостолова допълва: „Освен с наситената учебна програма, курсът беше изключително ценен и с богатата социална програма, която включваше пътувания до исторически и културни забележителности от региона, посещение на забележителности в Лондон, организирането на различни вечери, състезания, викторини и др. Не на последно място, разбира се, трябва да отбележа и невероятният обогатяващ контакт и обмен на идеи и добри практики, които имахме удоволствието да осъществим с чуждестранни колеги не само от Европа, но и от целия свят.“ 

Рая Малинова посети курса ”Technology in the Classroom” в ALPHA COLLEGE OF ENGLISH – Дъблин, Ирландия (www.alphacollege.com) от 03.08.2015 до 14.08.2015.  Курсът има практическа насоченост и акцентира върху такива области като запознаване с и прилагане на теорията за „дигиталното гражданство” (Digital Citizenship) в съвременното чуждоезиково обучение, разработване на уроци с помощта на информационните и комуникационни технологии, създаване на дигитални портфолиа, ефективно интегриране на продуктите на Google (Reader, Docs, YouTube, Maps) в обучението по чужд език, работа с интерактивни дъски, използване на т. нар. „обърната класна стая” (Flipped Classroom), използване на аудио и видео подкастове, създаване и ръководене на уеб-базирани проекти, използване на мобилни приложения в обучението, контрол и тестуване с помощта на информационните технологии и др.

Г-жа Малинова споделя своите впечатления: „Курсът, който имах удоволствието да посетя, беше изключително ползотворен и ме обогати с много практични и иновативни идеи за използването на технологиите в класната стая, които се оказаха лесно приложими и се приеха с голям ентусиазъм от курсистите в нашия езиков център. В допълнение, разнообразната социална и културна програма бяха много удовлетворителни и стимулиращи за професионалното и личностното ми развитие.”

Тодор Тодоров посети курса ”Effective Use of Technology in Teaching” в ANGLOLANG ACADEMY OF ENGLISH – Скарбъро, Великобритания (www.anglolang.com) от 31.08.2015 до 11.09.2015. Курсът се фокусира върху области като използване на онлайн аудио- и видео материали, използване на блогове и уикита, използване на ресурсите на интернет и www, работа с електронни дъски, използване на мобилни приложения в обучението, структуриране на уеб-базирани уроци, създаване на собствени уеб-страници и уеб-базирани учебни материали,  тестуване с помощта на информационните технологии и др.

Ето какво сподели г-н Тодоров: „Курсът ”Effective Use of Technology in Teaching” беше изключително ползотворен и полезен за мене. Той съчетаваше балансирано поднасяне на теория под формата на лекции, онагледени с богат илюстративен и видео материал, последвани от множество практически занятия, в които под формата на индивидуална или групова работа се доуточняваха редица детайли или по-специфични аспекти на предадената тема. Впечатлен съм от невероятния професионализъм на преподавателите, от съвременната и функционална материално-техническа база, която имахме щастието да ползваме по време на обучението, както и от цялостната организация и провеждане на курса. Съществена част от курса беше и богатата социална програма, която включваше посещения на регионални забележителности, театрални постановки и концерти. Особено обогатяващи бяха също така контактите с чуждестранните колеги, които създадохме по време на обучението и опитът, който обменихме. В заключение бих отбелязал, че този курс заема важно място в моето професионално и личностно израстване.”

Диана Върбенова посети курса Educational Technology Today в BELL – Кеймбридж, UK (www.bellenglish.com), от 01.08.2016 до 12.08.2016. Курсът има практическа насоченост и акцентира върху такива области на ИКТ като използване на новите технологии в образователен контекст, работа с интернет-платформи (Moodle) и разнообразни мобилни приложения, работа с интерактивни дъски, разработване на уеб-страници с помощта на HTML и JavaScript, разработване на собствени уеб-сайтове и материали за използване в обучението по английски език, структуриране на уеб-базирани уроци, осъществяване на онлайн проекти и създаване на електронни портфолиа, проследяване на прогреса при овладяването на учебния материал и тестуване с помощта на информационните технологии и др.

Ето мнението на г-жа Върбенова: „Курсът напълно отговори на моите очаквания. Той беше изключително добре структуриран, с наситена учебна програма и много добре поднесен материал под формата на полезни интерактивни занимания. Лекторите бяха невероятни експерти в своята област, с множество идеи и предложения, които с готовност споделяха с нас. Благодарение на участието си в курса аз успях да усвоя нови стратегии и практически умения в използването на широк набор от уебсайтове, онлайн платформи и мобилни приложения, с които ще мога да обогатя и разнообразя преподаването на английски език и да го направя по по-атрактивно и ефективно. От съществено значение са и допълнителните семинари и лекции, както и богатата социална програма, която колежът предлага.”

Магдалена Капсъзова посети курса “Teaching Methodology Course Plus” в LEWIS SCHOOL OF ENGLISH – Саутхемптън, Великобритания (www.lewis-school.co.uk) от 10.08.2015 до 21.08.2015. Курсът разглежда актуални проблеми на методологията на преподаването на английски език и академичния мениджмънт като установяване и следване на стандарти, планиране и разпределение на учебния материал, тестуване, мотивиране на персонала, разработване на методология за оценка на персонала, осъществяване на контрол и предоставяне на обратна връзка, работа с различни учебни стилове, решаване на конфликти, ролята на маркетинга в съвременното чуждоезиково обучение и др. Съществен компонент от курса е наблюдаването и конферирането на уроци и решаването на конкретни казуси от академичния мениджмънт.

Ето част от впечатленията на г-жа Капсъзова: „Курсът “Teaching Methodology Course Plus”, който посетих в град Саутхемптън през 2015 г., премина на високо професионално ниво. Преподавателите Джони Ковал, Рич Конър и Кришенда Аскю са трейнъри с утвърдена практика, участвали в написването на учебници по методика на преподаване, както и на материали за известни английски професионални сайтове като britishcouncil.com, onestopenglish.com и др. Курсът беше структуриран много добре и балансирано съчетаваше теоретични упражнения с наблюдения на уроци на английски колеги, както и преподаване на мини-уроци от самите курсисти. В тях трябваше да приложим на практика най-новите методически подходи, на които се обучавахме.

Социалната програма включваше екскурзии до градовете Бат и Уинчестър, известни както със старинната си архитектура, така и с живота и творчеството на английската писателка Джейн Остин. Незабравима бе разходката из старинната част на Саутхемптън, където видяхме автентичните сгради и хотели и чухме разкази за кораба Титаник, започнал злополучното си пътуване от този град.

Ежедневните срещи с колеги от Италия, Турция, Испания, Полша, Чехия, Австрия и др., допринесоха от една страна за размяна на ценни идеи, а от друга за междукултурен обмен, интересни социални активности и разбира се, нови приятелства.

Даниела Каладжиян посети курса “Creative Teaching” в HILDERSTONE COLLEGE – Броудстеърс, Великобритания (www.hilderstone.ac.uk) oт 10.08.2015 до 21.08.2015. Курсът съчетава такива аспекти на методологията на обучение и на академичния мениджмънт като адаптиране на учебни материали към различни учебни стилове, оказване на помощ в планирането на материала, различни форми за оценяване на работата на преподавателите и обучаемите,  предоставяне на обратна информация, разрешаване на конфликти и др.

Ето какво споделя г-жа Каладжиян: Курсът “Creative Teaching”, който посетих в Hilderstone College Broadstairs по програма Еразъм+”  беше изключително преживяване за мен. Там научих полезни техники, които вече прилагам с ентусиазъм в часовете по английски език. Преподавателите ни бяха истински професионалисти, които направиха часовете ни безкрайно интересни, показаха ни как в игрова форма можем да постигнем по-добри резултати в обучението. Запознах се с други колеги преподаватели от Франция, Чехия, Испания, Япония, с които обменихме ценни мнения и идеи. Надявам се да мога да участвам и в бъдеще в такива европейски програми.

Полина Явашева посети курса “Language, Methodology and Culture” в THE ENGLISH LANGUAGE CENTRE – Брайтън, Великобритания (www.elc-brighton.co.uk) oт 21.03.2016 до 01.04.2016.  Курсът има практическа насоченост и се фокусира върху теми като използване на различни форми за мотивиране на обучаемите и персонала, работа с ИКТ, планиране на урочната дейност, различни форми за оценка и тестуване на обучаемите и персонала и др. Курсът също така включва и значителен култорологичен компонент и засяга актуални въпроси на днешния ден като: ролята на британските институции в съвременното общество, проблемите на съвременната политическа и образователна система във Великобритания, мултикултурализмът и проблемите с миграцията, ролята и присъствието на медиите в обществото, британските традиции, празници и обичаи, Брекзит и Европа.

Ето какво сподели г-жа Явашева: „Посетеният от мене курс напълно оправда моите очаквания. Той имаше ясни цели, добре дефинирани теоретични фокуси, последвани от множество практически занятия, семинари, уъркшопи, демонстрации и др. Очарована съм от професионализма на преподавателите – на само като знания и умения, но и от невероятната способност да общуват и да владеят аудиторията и да предават техния емоционален заряд и положителна енергия. Разбира се, незабравими ще останат срещите и контактите с колеги не само от Европа, но и от целия свят, опитът, който обменихме и приятните часове, които прекарахме заедно. С две думи – курсът съчетаваше интелектуално израстване с приятна и креативна атмосфера.”